25/11/15

Του μπάτσιλουρ πάρτυ - Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ. Νο6

Για να καταλαβαίντι τς ιστουρίης π' σας λέγου ηγώ του Ξτουφέλ απ' του Πλουμάρ πρεπ να πιάστι να τς διαβάστι κατα σειρα απ΄γκ' πιο παλιά ημερουμηνία γιακί μιρικές ιστουρίης συσχιτίζουντι μιταξύ τους. Αρχινίστι απ' του Νο1 μι γκ' πιο παλιά ημιρουμινία.


Θα τς βρείτι ούλις συγκιντρουμένις στου Άρθρα ανα θέμα μι ηπικιφαλίδα: Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ.
Ηγώ του ανιψέλ μ πουλύ τουν αγαπώ 
τσι η χαράμ είνι διπλή που θα τουν δώ γαμπρό

Τοιμάζιτι να παντριφκεί μια όμουρφη κουπέλα
τσι απ’ κ’ χαρά ντ γκ’ πουλλή τουν έχει πιάσ η τρέλλα

Δασκάλα είνι σπουδαγμέν, αρχόκσα τσι τσυρά
ξανθούλα όμουρφ τσι αψλή μι μάκια γαλανά

Τριλένιτι για του Γιουργέλ πουλύ τουν αγαπά
μι κ’ τύχη τ μίλξι τσι του ζλεύουν πουλλοί στου μαχαλά

Σήμιρα τς πιριμένου στου σπίκι μ για να τς δώ

του προυσκλητήριου να μ΄φέρουν στου γάμου τους να ρθώ

Πάνου π’ τα σκέφτουμ τούτα, άκσα γκ πόρτα να χκυπά
μπήκαν μέσα τσι καθίσαν στου καναπέ αγκαλιά

Ήβγαλι η γναίκα μ του φουκά γιμσμένου μι γλυκό
μτζουρίτις είχι καμουνέν τσι τς τσέρασι μ’ αυτό

Αφού τα κουβιντιάσαμι είπαν να φύγουν τώρα
τσ’ ηφχές μας δώκαμι τσι δυό να ‘νι καλή η γ’ ώρα

Μι κάλισι τσι σ’ ένα πάρτυ π’ θα κάν πριν παντριφκεί
θα είνι μόνου άντρις μ’ ειπι, σ’ ουραίου μαγαζί

Τσι κι θα κάνουμι ρουτώ σ’ αυτό του μαγαζέλ ;
Έλα τσι θα πιράς καλά μ’ έγνιψι του Γιουργέλ

Του ρώκσα ηγώ ηπίνουνα κι είνι αυτό π’ θα κάν

μπάτσιλουρ πάρτυ μ’ είπι, γλέντι πριν βάλου του στιφάν

5/11/15

Δελαπατρίδης η διάσημους Μυτιληνιός τς Αθήνας.


Θα έχιτι ακούσ για τουν Αρμάνδο Δελαπατρίδη. Απ’ τς πουλιτικούς αν θέλ να χαρακτηρίσ κάποιουν συνάδελφου τ ανίκανου τσ’ ανάξιου, τουν απουκαλεί «Δελαπατρίδη». Ότι όμους αυτός η γι άθριπους γιννήθτσι σ’ Μυτιλήν του 1895 μι του κουσμικό όνομα Τηλέμαχος Νταλάκας λίγ θα του ξέριτι. 

Πήρι μέρος ως λουχίας σ΄ Μικρασιατική ηκστρατεία τσι μετά όταν γύρσι σ’ Μυτιλήν δούλιψι σα υπάλληλους σι συμβουλιουγραφείου αλλά σαλέψαν τα μυαλά τ ηξητίας μιας ηρουτικής απογουήτιφσης τσι έφγι για τν Αθήνα όταν ήταν 30 χρουνών.

Σ’ προυτεύουσα του 1925 άρχισε να βγαζ τα πρους του ζην μι μουναδκό ηφόδιου τ΄πουλιτική τ ... λουλαμάρα τ.

Ίδρυσι τσι ήταν αρχηγός του «Κόμματος των Κυανολεύκων» που στη δικαητία του ’30 πιριφερόταν σ’ δρόμ τς Αθήνας τσι έβγαζι προυηκλουγικούς λόγους. Κοινουβουλευτικός ρήτουρ τς υπαίθρου μουναδικός «τύπους» τς παλιάς Αθήνας, η Αρμάνδος Δελαπατρίδης καλούσι τς ηνδιαφιρόμινους να δηλώσειν του υπουργείου π’ θέλειν να τοπουθιτθούν, καταβάλλουντας δύο δραχμές για τα έξουδα ουρκωμουσίας, ενώ είχε δισμηφθεί για τη δημιουργία υπουργείου… Έρωτος.

14/10/15

Έμπλιξα - Κείμινου σατιρκό απ' τουν "Τρίβολου" του 1935Απου παλιά οι γναίτσις πιδεύαν τς άντρις. Δείτι πως πιριγράφ η Τινς απ' τν Αγιάσιου τα δύσκουλα του γάμου, στ' σατυρκή Ηφημιρίδα "ΤΡΙΒΟΛΟΣ" του 1935


Ο ΤΡΙΒΟΛΟΣ αρχίνσι να ηκδίδιτι απού του 1932 έους του 1941 μι μιάν αναλαμπή του 1952 σαν σατιρκή τσι λαουγραφική φημιρίδα τσι απουτιλεί έργου σπουδαίου για τ’ Λισβιακή λουγουτιχνία τσι διάλικτου. 

Η δημιουργός ιτ ήταν η Στρατής παπανικόλας απ' τουν Ασώματου που μι κ’ σάτιρα, τς αφλουγές του, τα έμμιτρα αφηγήματα στου Αγιασιώτικου ιδίουμα, τα λυρικά, δραματικά τσι χιουμουρστκά στοιχεία του κάνειν μουναδικό έργου οχ μόνου πας Λέσβου αλλά τσι σ’ ουλόκληρου του κόσμου. 

Αυτός όμως που κλέβ τ’ παράσταση είνι «Η Τινς τ’ Μαμάν» αντιπρουσόπιβι του λαϊκό άνθριπου τ’ χουριού και συγκικριμένα τς Αγιάσιου τσι οι αφλουγιές του οι σατιρικές, γραμμένις απ’ του ίδιου του Παπανικόλα στν’ Αγιασιώτ'σα ντουπιουλαλιά είναι απουλαυστικές τσι ανιπανάλυπτις. 

Αν θέλιτι να διαβάστι γινικά για του σατιρκό τύπου τς Μυτιλήνς πατείστι ΕΔΓΙΟΥ

17/7/15

Ανέκδουτου - Η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Του Στρατέλ άκσι σ' τηλιόρασ ότι πέθανι η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Ρουτούσι στου καφινέ πώς πέθανι αλλά κανεις δεν ήξερι να τ’ απαντήσ. 

Η απουρία τουν βασάνζει τσι μια φορά π’ κατέβτσι στν Αθήνα ήβρι ένα δημουσιουγράφου τσι του ρώτσι. 

Τ’ λέγ η δημουσιουγράφους «ΕΝΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ» 

Παγέν πίσου στου χουριό του Στρατέλ τσι στου καφινέ τουν ρουτήσαν άμα έμαθι στν Αθήνα πως πέθανι η πριγκίπισσα Νταϊάνα. 

Γυρίζ του Στρατέλ μι ύφους ημπιστιφτικό τσι λεγ: ΕΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΠΑΡΑΠΑΤΣΙ.