14/10/15

Έμπλιξα - Κείμινου σατιρκό απ' τουν "Τρίβολου" του 1935Απου παλιά οι γναίτσις πιδεύαν τς άντρις. Δείτι πως πιριγράφ η Τινς απ' τν Αγιάσιου τα δύσκουλα του γάμου, στ' σατυρκή Ηφημιρίδα "ΤΡΙΒΟΛΟΣ" του 1935


Ο ΤΡΙΒΟΛΟΣ αρχίνσι να ηκδίδιτι απού του 1932 έους του 1941 μι μιάν αναλαμπή του 1952 σαν σατιρκή τσι λαουγραφική φημιρίδα τσι απουτιλεί έργου σπουδαίου για τ’ Λισβιακή λουγουτιχνία τσι διάλικτου. 

Η δημιουργός ιτ ήταν η Στρατής παπανικόλας απ' τουν Ασώματου που μι κ’ σάτιρα, τς αφλουγές του, τα έμμιτρα αφηγήματα στου Αγιασιώτικου ιδίουμα, τα λυρικά, δραματικά τσι χιουμουρστκά στοιχεία του κάνειν μουναδικό έργου οχ μόνου πας Λέσβου αλλά τσι σ’ ουλόκληρου του κόσμου. 

Αυτός όμως που κλέβ τ’ παράσταση είνι «Η Τινς τ’ Μαμάν» αντιπρουσόπιβι του λαϊκό άνθριπου τ’ χουριού και συγκικριμένα τς Αγιάσιου τσι οι αφλουγιές του οι σατιρικές, γραμμένις απ’ του ίδιου του Παπανικόλα στν’ Αγιασιώτ'σα ντουπιουλαλιά είναι απουλαυστικές τσι ανιπανάλυπτις. 

Αν θέλιτι να διαβάστι γινικά για του σατιρκό τύπου τς Μυτιλήνς πατείστι ΕΔΓΙΟΥ