17/7/15

Ανέκδουτου - Η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Του Στρατέλ άκσι σ' τηλιόρασ ότι πέθανι η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Ρουτούσι στου καφινέ πώς πέθανι αλλά κανεις δεν ήξερι να τ’ απαντήσ. 

Η απουρία τουν βασάνζει τσι μια φορά π’ κατέβτσι στν Αθήνα ήβρι ένα δημουσιουγράφου τσι του ρώτσι. 

Τ’ λέγ η δημουσιουγράφους «ΕΝΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ» 

Παγέν πίσου στου χουριό του Στρατέλ τσι στου καφινέ τουν ρουτήσαν άμα έμαθι στν Αθήνα πως πέθανι η πριγκίπισσα Νταϊάνα. 

Γυρίζ του Στρατέλ μι ύφους ημπιστιφτικό τσι λεγ: ΕΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΠΑΡΑΠΑΤΣΙ.