17/6/14

Διουργάνους μπάρπικιου - Σαβουάρ βίβρ τ' Μυτιληνιού.

Παίρνς του ντρουβάς μι ούλα τα κουλάγιας μαχιρέλια, τσιγκέλια, σατήρις τσι παένς στου πράμας π’ εχς τ’ αρνιά τσι σφάιζς ένα τσι του κάνς παιδάκια . 

Άμα γυρίσς του δίνς του κριγιάς σ’ γναίκας τσι τς λέις να βάλ φουτιά στα κάρνα τσι να τ’ ανάψ. 


Μέχρι να τοιμαστούν τα κάρνα δινς ηντουλή να βαλ ρατσί τσι λίγ ουρικτικοί μιζέδις για να πειίτι μι τς φίλς σας τσι μιτά να τοιμάσ τς σαλάτις τσι τα γλυκά. 

Τς φουνάιζ απ’ οξου π’ καθισι να βαλ του κριγιάς στου ταψέλ να του αλλατίς τσι να του φερ στου μπάρμπικιου 


Βάιζς μι τ’ βουήθεια τουν φίλουν σου του κριγιάς πας σχάρα. 


Λεγς σ’ γναίκας να στρως του τραπέζ στν’ αυλή τσι να ρίχν καμιά ματιά στου κριγιάς μη καγί τσι να σι φουνάξ άμα ψθεί για να του βγάλς απ τ’ φουτιά. 


Ησύ εν του μιταξί μι τς φιλς απουλαμβάνς τα ρακέλιας τσι πιριμένς να σι φουνάξ η γναίκας άμα του κριγιάς τοιμαστί. 


Όταν σι ειδουποιής ότι κέγιτι του κριγιας τσι πρεπ να του βγαλς, τρεχς αμέσους του βγάιζς τσι του βάιζς μέσα στου ταψέλ τσι τς του δινς να του κβανήσ στου τραπέζ για να του σιρβίρ 


Αφού φάτι ουλ τσι τιλιώστι σαν καλός οικουδισπότς π’ είσι ρουτάς τς καλισμένς αν του έψησις καλά τσι αν ήταν νόστιμου τσι απουλαμβάνς τς ηπαίν τσι τα καλά σχόλια που κάνειν για σένα σ’ γναίκας τσι για του πόσου τυχιρή είνι π’ σ’ εχ τσι κάνς τόσις δλιές. 


Μιτά λεγς σ’ γναίκας να μαζέψ του τραπέζ τσι να πλύν τα πιάτα για να φέρ μιτά τα γλυκά π’ τοίμασι μι τα χιρέλια τς τσι πους είνι τα ποιό όμουρφα γλυκά τ’ κοσμ. 


Ρουτάς στου τέλους τνι γναίκας όταν σας σιρβίρ τα γλυκά αν είνι φχαριστιμέν π’έβγαλις σι πέρας κ’ ητοιμασία τ’ ψησίματους. 

Άμα γυρίς τσι σας λουγάξ μι μσο ματ τσι δυσανασχιτίς, τς κόβς αμέσους τουν αγέρα τσι λέγς σ΄ φιλς ότι η γναίτσις ε φχαριστιούντι μι τίπουτα οκ α τς κάνς.