22/5/14

Μαύρου, κατράμ - Καφινές «Η ωραία Λέσβος»

Ώρα για τ' καθιηρουμέν ηπίστσιψ στου καφινέ «Η ΩΡΑΙΑ ΛΕΣΒΟΣ».

Η καφινές αυτός είνι του στετς ιμ, πουτέ ε μένου μόνος ιμ, άμα παγαίνου ούλου τσι κάποιον θα βρώ να πιάσου κουβέντα.

Σήμιρα ήβρα του Στρατέλ, δάσκαλους συνταξιούχους απ’ αυτοί τς παλιοί π’ ξέραμι, δίδαστσι τσι βγάζαν τα μάτια τ φουτιά, ουλ οι μαθιτές τουν σιβόνταν. 


Κάθουντ μόνους στου τραπιζέλ, ήπνι καφέ τσι διάβαζι κάτ χαρτιά αφουσιουμένους τσι κούνει του τσιφάλι τ. Πλησίασα τσ’ άμα τουν μήλξα πιτάχτσι τρουμαγμένους.

Τζλουχτίρ: Καλώς του Στρατέλ τι διαβάζς έιτσι;

Στρατέλ: Καλώς τουν τσ’ ας μι τρόμαξις. Να ρε μιλιτώ τα χαρτέλια π’ φέρνουν στου καφινέ ουλ γη υποψίφιοι τσι μι πιάνουν τα γέλια. Φέτους είχι μπόλκου πράμα όποιουν ήξιρα υπουψήφιους ήταν, μι ζαλίσαν να μ’ λεν να τς ψηφίσου. Ε μπα να χιστούν ουλ.

Τ: Τι θελς να πεις κάντα πιο λιανά.

Σ: Καλά, κουτουρνίθ είσι μαζί μι τς αλ τσι συ; Πάντα πριν τς ηκλουγές ουλ τρέχειν τσι σι καλουπιάνειν τσι λέγειν θα κάνειν του ένα τσι του άλλου, αλλά δες τ’ καντάντια μας . Τι έγινι μι του καλλικράτ , τα βαπόρια, τα αγιρουπλάνα, οι δρόμ τσι γη ανάπτυξ π’ φουνάζαν ουλ;

Τ: Ηδώ π’ τα λέμι έχς δίτσιου

Σ: Ούλα τα χουριά ρμαγμένα είνι , σκουπίδια παντού, τα σχουλειά κλείσαν , ηφουρίης, ΙΚΑ, υπηρησίης μαζουχτίκαν σ’ Μυτιλήν. Τα πιρισσότιρα κέντρα υγείας κλείσαν ή υπουλειτουργούν χουρίς αναλώσιμα , η καντάντια μας σ’ούλου του μιγαλείου.

Τ: Σι βλέπου ότι είσι πουλύ ηνημιρουμένους .

Σ: Άντι να ζείς σ’ ένα χουριό τς Λέσβου  α κατέβς να πάς σι δημόσια υπηρεσία να ηξυπηρητηθείς,  ειδικά αν μένς πουλύ μακριγιά, πάει του μιρουκάματου . Άμα αρρουστήσς τσι πας νουσουκουμείου είσι μι του ένα πόδ στου τάφου. Να θέλς να πας στν’ Αθήνα τσι να ‘ρξ ηκτάκτους θέλς ουλόκληρ πιριουσία, άμα είσι τυχιρός τσι βρεις ησιτίριου. Τ’ ακους ή είσι κφός;

Τ: Τ’ ακούγ τσι προυβλιματίζουμι

Σ: Στα περισσότιρα νησιά έχειν τουρισμό τέσσιρς μήνις του χρόνου τσι μεις μι τα βίας μόνου τουν Αύγουστου. Πιριουσία θέλ μια τιτραμιλή οικογένεια ν’ αρθ σ’ Λέσβου τσι πρεπ να κλεισ εισητήριου μήνις πιο μπρουστά. Ετς θα έχουμι τουρισμό τσι θα ν’έρτειν λιφτά στου νησί μας; Ε θα πατείς κανές.

Γι αυτό παρακαλούμι τς Τουρτς τσι τς κάνουμι ντιμινάδις μπάτσι έρτειν τσι βγάλουμι κανά φράγκου. Ε βλέπς ουλ οι μαγαζάτουρις αλλάξαν καταλόγ τσι τώρα γράφειν τσι Τούρτσκα. Γιμίσαν τ’ Μυτιλήν μι ταμπέλες π’ διαφιμίζουν τα’ πραμάτια ντουν στα Τούρτσκα για να τς καταλαβένειν. Υπηρέτις γίναμι.

Τ: Τσι τι προυτήνς ρε Στρατέλ;

Σ: Άμα γινόντι ηκλουγές να μη πα ούτι ένας να ψηφίς, α δουν ηκατό κάλπις τιλείους αδιανές να γίν ντόρους μπάτσι αλλάξ τίπουτα. Α φαν του καλλικράτ σ’ μούρντουν . 


Κανές ε θέλ του καλλικράτ αλλά ουλ θα τρέξειν να ψηφίσειν για να ξανα έχουμι πάλι καλλικράτ μι ένα Δήμου. Αλλα βλέπς παένουν σαν τα πρόβατα κουματικά τσι ρίχνειν του ψήφου ντουν. 

Ένα πράμα εχ η λαός π’ του κάν δυνατό του ψήφου τ τσι ε ντουν ηκμιταλεύβιτι όπους πρεπ πουτέ .

Τ: Τώρα π’ τ' σκέφτουμι δίτσιου εχς.

Σ: Οι πιρισσότιρ υπουψήφιοι ήταν χρόνια παράγουντις, πουλιτιφτές, κατείχαν θέσεις σ’ Λέσβου, κάναν τίπουτα; Μας κουρουδεύαν ουλ , τι μια σπά η καλλικράτς τν’ αλλ ε σπα, τι μια είνι σίγουρου τι μια καπ σκάλουσι , δούλιμα κανουνικό, ούτι γκ κλουθτσιά να πέζαμι.

Τ: Π
έσι μ τώρα τι θα κάνς θα ψηφίης κανέναν; 

Σ: Μαύρου, κατράμ σ’ ουλ γιατί μας κουρουιδεύγειν μπρουστά στα μάτια μας. 


Μαύρου, κατράμ ,ξύπνααα!