20/2/14

-Λισβιακή συνταγή Τσικνουπέμτς


Απού τ’ Τσικνουπέμτ αρχίζειν οι απουκριγιές . Έθιμου έχουμι τσιν τ’ μέρα να τρώμι κριγιάς. 

Όσ έχουν παράδις αγουράζειν πριζόλις τσι τς ψήνειν μι παρέα σι κανά σπίτ, άλλ πιο παραλίδις παγένειν σι ταβέρνα για τσίκνσμα.

Οσ θα μείνιτι μέσα σας δίνουμι μια συνταγή καθαρά Μυτιληνιά για του μπάρπικιού σας. 


Του μινού περιλαμβάν Καλικρατκουφιλιτάκια στνη σχάρα αφού τόσου ψήσμου έχουμι φαγουμένου τόσου τσιρο τσι μιζέ καθιόλ. 

Α του μαρινάριτι πρώτα όμους μι μι τ’ γνουστή μαρινάδα π’ λέγιτι: ΒουνατσουΑθανασιουΓιακαλουΣιφουνακουΒουγιατζάδα. 

Για γαρνιτούρα θα βάλτι Ταρλαμπούκια (μκρα πτέλια μι χουρτάρια απ΄του γκαζόν τ’ γήπιδου π’ πιριμένουνι ). 

Για σαλάτα κάντι Κουματουμπαχαλουκουτόχουρτου, θα βείτι μπόλκα υλικά απ’ τσ’ υπουψήφιοι π’ κατιβένειν σ’ δημουτικές ηκλουγές, ανακατέψτι παλιά γνουστά σιτιμένα υλικά τσι τσινούργια π’ ήρθαν τώρα τιληφταία στν’ αγουρά. 

Αλατίστιτα μι τς υπουσχέσεις π’ σας δίνειν τσι βάλτι τα στου ψυγείου να δέσειν για να απουκτήσειν γεύς. 

Καλή ηπιτυχία!