13/2/14

-Πως θα το πούμε στα Μυτιληνιά δέρνου, χπω;

Πως θα το πούμε στα Μυτιληνιά; δέρνου, χπώ ή Θα σι δείρου, θα σι χπήσου. 

Υπάρχειν πουλλές λέξεις τσι φράσεις μ' αυτή τν' ένοια. 

Στείλτι τς απαντήσεις σας μι του όνουμά σας στου tzlouxtir@gmail.com. Όλες Θα συγκιντρουθούν τσι θα δημουσιηφτούν.

Καλή ηπιτυχία.