27/5/14

- Βρείτι τ' δύσκουλ λέξ.

Ψάχνουντας τ’ Λεσβιακή διάλεκτο ανακάλψα ότι υπάρχειν λέξεις που κρατθήτι αρχίζειν μι… 5! (πέντι) συνιχόμινα σύμφουνα.  Άντι α δούμι πόσου βερ Μυτιληνιοί είστι τσι ποιός απού σας θα τς βρει;

Οι  νικητές θα ανακοινόνουντι πανηγυρικά τσι φυσικά θα πάρειν μπόλκσα δόξα!

Στείλτι μας τν απάντησ μι ηλιμήνυμα στου: tzlouxtir@gmail.com 
ή γραψτι όποιης ξέριτι στα σχόλια στου facebook.

Ποιοί ήβραν λέξεις π' αρχίζειν μι πεντι συνιχόμινα σύμφουνα:

1. Τσμπλιάρς (τσιμπλιάρης) απο την Αγγελική Πιπέρα 
2. Τσμπράκλα (συμπράκλα) απο την Αγγελική Πιπέρα 
3. Τζμπδελ (τσιμπιδάκι) απο την Αγγελική Πιπέρα