23/1/14

- Ηφκιρεία για δλειά αγγιλία του 1916

Ψάχνιτι για δλειά να η ηφκιρία  ηντουπάσαμι μια αγγελία σι μια φημιρίδα από ένα πρακτουρείου π’ γυρεύβγ τιχνίτις, τρέξτι να προυλάβτι.


Μή χαίριστι η αγγιλία είνι απ' τ΄φημηρίδα Ελεύθερος λόγος σ' 5/12/1916. Δείτι που κανταντήσαμι γυρίσαμι πίσου 100 χρόνια. Μιτανάστις φευγαν τότι η γ’ αθρώπ μιτανάστις τσι τώρα.