4/1/14

- Πώς να μη σγάψτι τα λιφτά για τα τέλ τς κυκλουφουρίας.

Κάτσα τσι σκέφκα πως α γλυτώσουμι τσι μεις οι θνητοί τα τελ κυκλουφουρίας. Ήβρα λυσ στου πρόβλημα τσι σας τ' δίνου καθώς τσι τέσσιρς δικιουλουγίης άμα σας πιάσειν. 


Κάντι αφτό π' έκανι η πρώην Υπουργός μιταφουρικών, για του Λιαπ λέγ, καταθέστι τς πινακίδις τσι κάντι άλλις ίδιης πλαστές. 

Όμους όταν θα βγαίντι όξου μι κάντι μαλακίης τσι πιρνάτι τα στόπ τσι τα φανάρια, σα π' έκανι φτός τσι σας τσακώσειν.


Θα κρατάτι χαμηλό προυφίλ τσι άμα βλέπιτι τρουχαία θα αλάζτι δρόμου για ν' απουφύγτι γκ κατσιά ώρα. 

Τώρα άμα σας πιάσειν μη πείτι του γνουστό «τού 'βγαλα α φουρτίσου γκ μπαταρία» πρώτουν ε θα σας ψτεψ κανείς τσι δεύτιρουν θα κατηγουρειθείτι για αντιγραφή αφού τού 'πει η Λιαπς πρώτους.

Ηδώ θέλ΄ηβριματικότητα μπάτσι τ' γλυτώστι. Παρακάτου σας κάνουμι τέσσιρς προυτάσεις τί να πείτι:

1. Έκανα μια βόλτα να ξισκουριάσου τ' μηχανή.

2. Πουνεί η τσλιάμ τσι εν είχι ασθινουφόρου στου χουριό μ για να μι κατιβάσ (τουτου είνι καλή δικιουλουγία μπορεί να γκ κουπανίστι).

3. Γιννά η γναίκα μ στου βουστάνειου τσι έτριξα να τ΄σώσου απ’ τς γιατροί.

4. Πέθανι η πιθιράμ τσ' έτριξα γρήγουρα να τ' θάψου αλλά απ' τ' χαρά μ μπέρδιψα τ' αυτουκίνητα τσι πήρα τ' άλλου.

Βρείτι τσι σεις τσι τίπουτα άλλου μη τα θέλτι ούλα χαζίρκα τσι στου πιάτου.