2/1/14

- Ανέκδουτου - Η παππάς π' ε χουνεύβγ τς Μυτιληνιοί.


Ένας παπάς παγαίν σι μια ακκλησιά σ’ Λέσβου, έχ όμους  ένα πρόβλημα. Ε χουνεύβγ τς Μυτιληνιοί. Τ’ πρώτ Τσυριατσή, λοιπόν, κατά του κήρυγμά τ, λέει σ’  πιστοί:


- Θα σας μλήξου σήμερα για τ’ Μαρία τ’ Μαγδαληνή, η ουποία ήταν μια πόρν απ’ του  Πλουμάρ…


Αμέσους οι πιστοί αντιδρούν για τ’ προυσβουλή π’ διχκήκαν απ’ τουν παπά. Τν  ηπόμιν Τσυριατσή πάλι τα ίδια η παπάς:


- Σήμερα θα σας μλήξου για τ’ παραβουλή τ’ ασώτου υιού, η οποίους ήταν η γιος ηνός βουσκού απ’ τν Άργα…

Αγανακτούν τσι πάλι οι πιστοί τσι κάνειν παράπουνα στουν Μητροπολίτ. Φουνάζ αυτός τουν παπά κι τ’ λέει:


- Άκσι… ξέρου οτ ε συμπαθείς τς  Μυτιληνιοί, προυσπάθσι όμους να είσι πιο διακριτικός τσι να μη τς προυσβάλλς…


Ουπότε τν ηπόμιν Τσυριακάτικ λειτουργιά  λέει η  παπάς σ’ πιστοί:


- Σήμερα θα μλήξουμι για του Μυστικό Δείπνου… Μαζεύβγ η Ξτος τς μαθητές ιτ τσι τς λέει «απόψι κάποιους απου σάς θα μι προυδώσ» τσι αμέσους τ’  απλουγιέτι η Ιούδας: «τ’ είνι φτα π’ λεγς μουρέλιμ»!