27/1/14

- Βριθήκαν άλλις 2 λέξεις π' αρχίζειν μι 5 σύμφουνα.Μπράβου στν Αγγιλική Πιπέρα π' ήβρει άλλις 2 λέξεις π' αρχίζειν μι πέντι συνιχόμινα σύμφουνα. 

Του βάλαμι σα ηρώτησ μι ηπικιφαλίδα "Βρείτ τ' δύσκουλ λεξ". 

Η Αγγιλική μας είπι την πρώτ π' είνι η Τσμπλιάρς(Τσιμπλιάρης). Τ' δεύτιρ π' είνι Τσμπράκλα(συμπράκλα), τ'  τριτ π' είνι Τζμπδελ(τσιμπιδάκι)

Πιριμένουμι τσι τ΄δθκές σας, άντι βάλτι του μυαλό να δλέψ.

Στείλτι μας τν απάντησ μι ηλιμήνμα στου: tzlouxtir@gmail.com

Δείτι του ηλιμήνμα π' πήραμι σήμιρα απ' τν  Αγγιλική Πιπέρα π' του ηπαληθέβ.

Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια παιδιά!!!!!!! Αλλες 2 λεξούλες, τώρα που πήρα φόρα: 1) ΤΖΜΠΡάγκαλα (συμπράγκαλα) και 2) ΤΖΜΠΔδέλ' (τσιμπιδάκι). Καληνύχτα!!!!!!!!