Λίγα λουγέλια για του Τζλουχτίρ

Ήρτι του τζλουχτίρ
Τζλουχτίρ είνι ου τίτλους στου μικρό μπλουκέλ μας
που μες τνη κρίσ τ' αρχίσαμι για να γιλάς τ’ αχλέλ μας

Μιγάλι κρίση τσι βαθειά είνι αυτή π’ πιρνούμι
πρισμένα τα στουμάχια μας πουρνό σαν θα σκουθούμι

Έτσι μας κανταντίσανι μ’ ένα καημό μιγάλου
αφού χαράτσια έρχουντι του ένα πισ απ’ τ’ άλλου


Του μπλουκέλ μας του μικρό σι φαρσί Μυτιληνιά 
Θα ανιγιλά, θα σχουλιάζ τα στραβά μες του ντουνιά


Όλα θα σατιρίζουντι οτ μπει μες του μυαλό μας
τσ αν μιρικά διορθωθούν θα νι για του καλό μας


Παράδουσ έχουμι πουλύ του ξέρτι απού παλιά
έχειν ταλέντου σ’ Μυτιλήν να κάνειν χουρατά


Ιδέης τσι προυτάσεις ούλις καλουδιχλουμινις
καλόπιστις αν είναι, θα’ νι για μας χαρούμινις


Δείτι του μι ηπιείκεια τσι υπουμουνή κουμάτ
γιατί ούλα τα κάνουμι για κέφ τσι για μιράκ


Γι’ αυτό για να γιλάστι τσί τς φόρ ούλ να ξιχάστι
πιριπλανθήτι στου τζλουχτίρ θα δείτι ε θα χάστι


Του γέλιου φέρν τ’ γιατριά, πείτι στα χάπια αϊ σιχτίρ
τσ’ ανοίξτι να διαβάστι τ’ αστεία απ’ του Τζλουχτίρ.

Του ήφους τς γραφής θα είνι απλό τσι λαϊκό σα μπ' μλουν στα χουριά μας τσι σ' καφινέδις οι απλοί Μυτιληνιοί μι τα πιράγματα τσι τν' ουμοί αλήθεια.