1/7/15

- Ουργανουμένου σχέδιου - Καφινές "η Ωραία Λέσβος"Ώρα για τ' καθιηρουμέν ηπίστσιψ στου καφινέ «Η ΩΡΑΙΑ ΛΕΣΒΟΣ».

Η καφινές αυτός είνι του στετς ιμ, πουτέ ε μένου μόνος ιμ, άμα παγαίνου ούλου τσι κάποιον θα βρώ να πιάσου κουβέντα.

Σήμιρα ήβρα του Γιακουμή συνταξιούχους πανέξυπνους τσι χουρατατζής

Κάθουντ μόνους στου τραπιζέλ, ήπνι καφέ τσι του ειδα στιναχουριμένο, θμουμένου τσι σκιφτικό. Πλησίασα τσι τουν μήλξα. 

Τζλουχτίρ: Τι κανς Γιακουμή

Γιακουμής: Για κάτσι κουντά μ, ε βλέπς τι γίνιτι ε ξέρου τι να πείσου.

T: Υπουμουνή πρεπ α κάνουμι α δουμι τι θα γίν


Γ: Τι υπουμουνή τσι πράσνα άλουγα έδγιου υπάρχ ουργανουμένου σχέδιου να μας τα  πάρειν ούλα. Του καλό του οικόπιδου ε ντ' αφην κανείς για συτό τα κάναν ούλα τόσα χρόνια τσι μεις τσμούμασταν.

T: Τι ηνουείς Γιακουμή ε σι καταλαβαίνου.

Γ: Εμ εν εχς μυαλό σα του θμόμ. Άκσι να δεις καταστρλεψαν ουλις τσ  υγιείς Ηλληνικές βιουμηχανίες ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ, AΙΓΑΙΟ, ΧΡΩΠΕΙ, ΠΥΡΚΑΛ τσι κάψαν τα μιγάλα πουλικαταστήματα
ΜΙΝΙΟΝ, ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Γιατι του κάναν;

T: Για πέσ ιμ

Γ: Για να βρουν άνιτα χώρου, τα δικά τους μιγαλουμπακάλκα, θα τς δώσουμι τσι τσάμπα κάρτις τσι δάνεια είπαν α ψουνίζειν πιο εύκουλα για να σι καταχρειώσειν τσι να σ' πάρειν του πατρικός του χουράφς τσι οτ εχς τσι δεν εχς. Τσι παράλληλα να κλείσειν τα μαγαζία τς γειτουνιάς.

T: Ε ντου σκέφτκα αυτό

Γ: Αμ του άλλου λεγ πως θα πιπιλίσουμι του μυαλό ντουν ας τς δώσουμι φτνές τιλιουράσεις για να ς κάνουμι πλυσ ηγκιφάλου. 

Τσι οσ έχειν λιφτά α τς ρίξουμι στου χρηματηστήριου α τς πάρουμι τα λιφτά τσι του καταφέραν όπους ξέρς. Πας του γάδαρου καθούνταν οι αγρότις τσι δίναν ηντουλές. Κανείς στνι δλεια.

T: Δίτσιου εχς

Γ: Μας κάναν α θέλουμι να διουριστούμι ουλ στου δημόσιου για να σταματήσουμι τν αγρουτική παραγουγή τσι να αγουράζουμι πατατις τσι αγγούρια απ αυτοί. 

T: Ε Γγιακουμή απουρώ μι του μυαλό σ

Γ: Δώσαμι τα κουρμιά μας στου δεύτιρου παγκόσμιου πόλεμου τσι ήμασταν μι τους νικητές, αλλά του απουτέλισμα α μας κάνειν κουμάντο οι γ' ητημέν. 

Μας σκουτώσαν, μας κάψαν μας κλεψαν τσι τώρα αρχόντι α τσι μας ηκβιάζουν οτι τς χρουστάμι τσιόλας τσι θέλειν α μπουν στου σπίτ μας α μας κάνειν κουμάντου. 

Κρισ λέγ έχιτι, χρουστάτι πολλά λιφτα, για τα θκά ντουν π' χρουστούν ούτι κουβέντα. Ημείς πρεπ να σας κουμαντάρουμι για να μη χρουστάτι τσι να αναπτυχθείτι, αλλά του χρέους ούλου ανιβαίν τσι ξιζμούν του κόσμου.

Για σταθείτι ρε τι είμαστι ζουντόβουλα α καθίσουμι α μας πιάνειν του κόλου. Ηγώ αυτό ε του δέχουμι, ηλεύθιρους τσι πιρίφανους σαν πραγματικός Έλληνας. Α παν να χιστούν 

T: Σα π΄τα λεγς είνι αμα ε ν' αντισταθούμι σι λίγα χρόνια θα μας έχειν καβάλα. 

Γ: Ηγώ σαν απλός άθριπους αυτά λέγ ας σκιφτούμι του συμφέρουν μας τσι ας τς πάρουμι μι τς κλουτσιές. Είπα τσι ηλάλισα αμαρτία ουκ έχου. Αντι α παγαίνου α παγ να φαγ τσι θα δουμι τι θα γιν. Χιριτώ

T: Γειά σου Γιακουμή, δίτσιου εχς πρεπ να αντισταθούμι.