14/9/14

Τα ψώνια τ' Μπαν - Ανέκδουτου


Παγέν στν' αγουρά η Μπανς να παρ ένα βρατσί.

Μπεν σ'ένα πουλικατάστημα τσι λέγ σ' πουλήτιργια 


Μπανς: Θέλου ένα βρακέλ

Πουλήτιργια: Σλίπ;


Μπανς: Ναι μουρή μ' λειπ, ησένα τι σι νοιαζ; 
          
Μ' Λείπ ε μ' λέιπ μπουρείς ησύ α μ' του δωσ. Άμα ε μ' έλπει θα ήρχουν έδγιου να τν' αγουράσου;

Πουλήτιργια: Δεν καταλαβαίνω Κύριε

Μπανς: Μπατσι νουμίζς ότι σι γροικώ τσι γω, τέλους πάντουν κουλώνις αντρικές έχιτι;

Πουλήτιργια: Μάλιστα κύριε και έχω να σας προτείνω την BOSS for men.

Μπανς: Νάτα μας πάλι. Τι φουρμέν, μουρέλι μ! Τσινούργια τνη θέλου, ε τνη 

θέλου φουρμέν......... Παγαίνου αλλου να συνουηθώ ησύ έδγιου ε σκαμπάϊζς.