19/6/14

Γλήγουρα τσι πως του λέμι

Δείτι πως λέμι σι κάποιουν να καν γλήγουραανιγκασκά
βγιασκά 
σφίχτσι 

αστραπή 
τακα-τακα 
πλάλι 
μάνι-μάνι 
αγέρας 
δράμι
στου πι-κι-φι
κνίστσι
κόπσι
σφαίρα
βουλίδα
αμόλσι
κάλπασι
ρουβόλα
σβέλτα
στου μπιτς φυτίλ
σαίτα
πύραυλους
τα πουδάριας φτιρά
στου τσακ μπάμ
γκάζουσι
σίφουνας
σπριντάρσι
στου αψι σβήσι
σπάσι του κουντέρ
φουλάρσι
καπνός
πατ κιουτ
γουργά
ατάκα τσι ηπιτόπου
ηδώ τσι τώρα
μουνουμιάς
ώσπου να φτύσου
μέχρι α πείς τσίμνου
σι κλάσμα διφτιρουλέπτου
σι χρόνου ντιντέ
τα πουδάριας σ΄ κατίνας