11/6/14

Ανέκδουτου - Μυτιληνιό ούζου
Κατά τ διάρκεια φιστιβάλ ούζου 3 πουτουποιοί Χιώτς, Λαρισαίους τσι Μυτιληνιός παγαίνουν παρέγια στου Μπαρ…

Η Χιώτς λέει: Βάλι μ ένα χιώτκου ούζο, είνι του καλύτιρου, 

Η Λαρισαίος λέει: Βάλι μ Τιρνάβου π’ είνι του καλύτιρου 
Η Μυτιληνιός λέει: Φέρι μ μια Κόκα κόλα

Γιατί κόκα κόλα τουν ρωτούν μ’ ένα στόμα οι γ’ άλλ.; 

Τσι γη Μυτιληνιός απαντά: Ε αφού ησείς παρατζείλατι νιρό ηγώ γιατί να πάρου ούζου ?