14/3/14

Κουλουκυθουκαλλικράτς

Απουφασίσαν τσι μαζιφκήκαν να παίξειν τ’ γνουστό πιχνίδ του κουλουκυθουκαλλικρατ οι άρχουντις τς Λέσβου(ημείς τς κάναμι άλλουστι)

Απουλάφστι δηλώσεις.
Βουνάτσους: Θα κάνου δημουψήφσμα άμα βγω Δήμαρχους.

Γαληνός: Θα μληξου στν ουλουμέλεια τς βουλής τσι θα τς καταφέρου.

Σηφουνάκς: θα κάνου παρέμβας στη Κοινουβουλευτική Ηπιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιουσύνης.

Βουγιατζης: θα καταθέσου υπόμνμα τσι θα ηνηργήσου να σπας η καλλικράτς.

Βουνάτσους: θα στείλου ηπιστουλή σι κάθι αρμόδιου.

Σηφουνάκς: Θα γιν διάσπς αφήστι του πάνουμ μη διαβιβαίουση η Σαμαράς τσι η Βινιζέλους πους θα σπάς η καλλικρατς σ’ Λέσβου.

Αθανασίου: Θα τα καταφέρου καλλίτιρα σαν υπουργός π' είμι για να γίνειν τουλάχιστον 3 Δήμ.

Γιακαλής: θα ηπιπληξου του βινιζέλου να διουρθώς του λάθους.

Σιφουνάκς: θα τα καταφερου, ήδη τσακώθκα μι του Μιχιλάκ τσί τ' άπα ένα χέρ.

Βουγιατζης: θα στείλου ηπιστολή.

Γιακαλής: θα μλιξου στου συνέδριου τς Ένουσ Πιριφιρειών Ηλλάδος.

Σιφουνάκς: Θα συναντηθώ μι του σαμαρά τσι θα του κανουνίσου.

Αθανασίου: θα του καταφέρου για μένα εν έχ κλείσει το θέμα τ' Καλλικράτ.

Μέσα ενημέρωσης: Ηπιτέλους διασπάτι σι 4 Δημ η Λέσβους.

Μέσα ενημέρωσης: Δεν διασπάτι η Καλλικράτς σ’ Λέσβου.

Μέσα ενημέρωσης: Ηπιτέλους διασπάτι σι 2 Δημ η Λέσβους.

Μέσα ενημέρωσης: Δεν διασπάτι η Καλλικράτς σ’ Λέσβου.

Μέσα ενημέρωσης: Ηπιτέλους διασπάτι σι 3 Δημ η Λέσβους.

Μέσα ενημέρωσης: Δεν διασπάτι η Καλλικράτς σ’ Λέσβου, τέλους.

Τς κουρουηδεύαν ουλ τσι κανείς ε νι πήρι χαμπάρ απ’ τα σαΐνια μας. Πάρτι τς ουλ τσι αλέστι τς μπας τσι κάνουμι κανένα σουβαρό πουλιτικό για να δίνειν σημασία στου Νησί μας. Α ξέχασα ηκλουγές αρχόντι τώρα.