5/3/14

Κατά τν’ ουδήγησ -Σαβουάρ βίβρ τ' Μυτιληνιού.

Αν σας κλείσειν του δρόμου απου ζιρβα αφού προυφανός ησείς έχιτι δίτσιου μην τουν αφήστι ετς, πλατσίστι τουν αλλά πάντα μι του ζιρβό του χερ τσι άμα σας κλείσειν απού διξιά πάντα μι του δεξί χερ, ετσ θα γκ’ δει καλλίτιρα  τσι θα γκ΄ καταλάβ τ' μούτζα αφου θα είνι απ’ τ’ μιριά τ τσι ποιο κουντά τ.

Αν σας κλείσειν τιλείους του δρόμου ή παραβιάσειν στοπ πλατσίστι τουν αλλά τώρα μη τα δυό χέρια τσι τηλείους τιντουμένα τα δαχτύλια σας αφού η παράβασ είναι πουλύ μιγάλ , δίνιτι δηλαδή μιγαλίτιρ έμφασ στου γιγουνός.


Αν σας κλείσ γναίκα του δρόμου απαριτήτους θα πρέπ να τσ’ πείτι: Στραβούλα είσι μωρή πατσιαβούρα τραβα στου σπίτ σ να πλύνς κανά πιάτου.

Αν όμους είνι άντρας θα πρέπ να τ’ πείτι: Ώχα βοδ πόσις ντινικέδις λάδ δώτσις για παρς του δίπλουμα

Αν είνι ξένους, του βλέπς άλλουστι απ τσ’ πινακίδις, βγάζιτι τ’ απουθημένα σας τσι τ’ λέτι: Μλάρ είσι ρε, σμαζουχτήκατι ουλ απ΄ τσ’ Αθήνις τσι δεν γροικάτι να οδηγήστι μες στα στινά σουκάκια.

Ηπίσης στου ξένου ε δίνιτι πουτέ προυτηριότητα για τους ηξής λόγους: Πρώτουν για να μην σας πάρειν τουν αέρα αφού πέζιτι μεσ τν’ έδρα σας τσι δεύτιρουν ήρθι αυτός στου νσί μας α μα σ’ παρ τσι δτσί μας τσ’ δρομ, γι αυτό μουντέρνουμι έχουμι εν έχουμι προυτηριότητα τσι θα δείτι οτ΄ θα σας αφήσ να πιράστι ησείς πρώκ. 


Θα σκιφτεί οτ’ άμα τρακάρ θα χάσ τς διακουπές τσι μιτά που να λιέτι να φτάχν τ’ αυτουκίνητου τ σι ξένου μέρους. Ετσ είστι σίγουρους οτ’ θα πιράστι πρώκ ησείς, τσι θα είστι πάντα ου νικιτής Μυτιληνιός, αφου του πήρατι πατριουτικά.

Η πιζός π’ σας ηνουχλεί τσι νουμίζ οτ’ ηκτός απ’ του πιζουδρόμιου ότι ούλους η δρόμους είνι Θκός ιτ, άμα τουν δείτι απού μακριγιά να πιρνά κάθιτα του δρόμου πατάτι γρήγουρα γκάζ για να τουν προλάβιτι τσι κάντι οτ΄πάτι να τουν πατίστι. Θα χιστεί απ’ του φόβου τ, θα του θμάτι, τσι δεν θα ξανατουλμής να πιράς αλλ φουρά.

Tου φανάρ του κότσνου αφού δεν σας κάθιτι καλά τσι είνι στου αίμα σας η παρανουμία, του πιρνάτι ως ηξής: Λουγιάζιτι δεξιά τσι αριστιρά αν πιρνά κάποιου αυτουκίνητου ή αν υπάρχ κάποιους τρουχουνόμους, αν οχ προυχουρίστι σιγά σιγά σαν του κλέφκ τσι άμα του πιράστι λίγου τσι δεν σας παρ κανείς χαμπάρ αναπτύξτι απότουμα ταχύτητα τσ’ εξαφανιστίτι ηκανουοποιημέν μι του κατώρθουμά σας.

                                                                             η Ζαμπούνς