6/2/14

- Σατιρκός τύπους σ’ Μυτιλήν

Παλιά η γ’ αθρώπ ε ν’ είχαν τ' τιχνουλουγία μι του μέρους ντουν όπους ημείς αφού ε ν’ υπήρχαν site blog κ.λπ. για να πουν αυτά π’ θέλαν τόσου εύκουλα. 

Πιδηβόνταν μι αντίξουης συνθήκις άμα θέλαν να βγάλουν τς ειδήσεις, να σατιρίσειν ή να πουν τ α θκάντουν του μόνου μέσου π’ ειχαν ήταν μόνου οι φημιρίδις που τσ' αυτές ηκτυπουνόνταν μι του δύσκουλου τσι χρουνουβόρου παλιό τρόπου.

Παρ' ούλα αυτά μια κατηγουρία τύπου π’ ανθούσι σ’ Μυτιλήν παλιά ήταν οι σατιρκές φλάδις όπους ο Νέος Μυτιληνιός του Ν. Αναστασιάδη, ο Σκορπιός του Αλ. μαριγλή, το Σκριπ του  Θ.Θεοδωριδη,  ο Καρνάβαλος Κ.Καρτέρης , ο Βόύρδουλας Τερπ. Αναστασιάδη, ο Ζουρνας , ο Βεελζεβουλ του Μιλ. Φωτιάδη τσι ο Τρίβολος του Στρατή Παπανικόλα. Έχουμι τ’ παράδους μι του μέρους μας τσι του χουρατό εν έλπι πουτέ απ’ του Μυτιλινιό. Μας αρέσ να κουργκίζουμι η γ’ ένας του άλλουν τσ’ είμαστι μιγάλα τζλουχτίρια τσι πθείτις αφού τσι καρναβάλια κάνουμι, όπους του γνουστό στν’ Αγιάσου, τσι ανιγιλούμι οτ πιράς απου μπρουστά μας.

Παρακάτου θα δούμι μιρικά προυτουσέλιδα απού σατιρκές ηφιμιρίδις που τα περισσότερα είναι πριν το 1940, για να δείτι πόσου μπρουστά είμαστι. Θα σταθώ βέβια τσι θα πώ δυο λόγια για  την σατιρκή φημιρίδα «Τρίβολος» π' ήβγινι απ’ του Στρατή Παπανικόλα τσι θα πώ τσι μιρικές κουβέντις γι’ αυτόν. 

Για τς άλλις εν έχου στοιχεία, μόνου ήβρα φουτουγραφίης απ’ του www.lesvosoldies.gr π’ είνι ένα τόπους στου ιντιρνιτ μι παλιές φουτουγρφίης τσι έγραφα τς Μυτιλήνς. Ηπισκιφτίτι του αξίζ του κόπου καταπληκτική δλεια, μπράβου στου πατριώτ μας Μάκη Μπεκιάρη π’ του φτιαχν. 

Όποιους ξέρ ή έχ απ΄αυτές τς φημηρήδις ας γράψ τσι ας μας του στείλ πληρουφουρίης η ας ηπικοινουνής μι του Τζλουχτίρ α του κανουνίσουμι. 

Ο ΤΡΙΒΟΛΟΣ αρχίνσι να ηκδίδιτι απού του 1932 έους του 1941 μι μιάν αναλαμπή του 1952 σαν σατιρκή τσι λαουγραφική φημιρίδα τσι απουτιλεί έργου σπουδαίου για τ’ Λισβιακή λουγουτιχνία τσι διάλικτου. 

Η δημιουργός ιτ ήταν η Στρατής παπανικόλας που μι κ’ σάτιρα, τς αφλουγές του, τα έμμιτρα αφηγήματα στου Αγιασιώτικου ιδίουμα, τα λυρικά, δραματικά τσι χιουμουρστκά στοιχεία του κάνειν μουναδικό έργου οχ μόνου πας Λέσβου αλλά τσι σ’ ουλόκληρου του κόσμου. 

Η στρατής Παπανικόλας γινήθτσι του 1894 τσι πέθανι 1952 . Είχι πανιπιστιμιακή μόρφους που διακόπκει όταν πέθανι η θείους ιτ π’ τουν σπούδαζι. Εγινι δάσκαλους στου χουριό τ τουν Ασώματου. 

Εκανι πουλλά χρόνια στρατιώτς. Έγινι διευθυντής σ’ μιγαλίτιρ φημιρίδα τα Λέσβου. Έκανι φυλακή για πουλιτικά. Ασχουλίστσι μι του θέατρο και έγραψι θιατρικά έργα και ηπιθιουρισιακά τραγουδια όπους του γνουστό «Η Μυτιλήν μας» καθώς τσι λυρικά ποιήματα. 

Η καρδία του τον πρόδωσε και σε ηλικία 58 χρουνόν τσι γη Λέσβους έχασι ένα απ’ τα πιο αξιουόλουγα τέκνα της. 

Όταν δημιούργησι του Τρίβουλου συνεργάστκι τσι μι πουλλά άτουμα απού πουλλά χουριά τς Λέσβου για να αναδίξ τσι τς κατά τόπους ντουπιουλαλιές γιατί παρουσιάζαν σημαντικές διαφορές μιταξύ τους. 

Μέσα απ’ του Τρίβολο ξιπιταχτήκαν πουλλοί αξιόλουγοι συνιργάτις που άφησαν ηπουχή μι τα γραφόμινά τους όπους η Αγιασώκς σουφέρς Στρατής Αναστασέλλης τσι άλλ πουλλοί. 

Χάρις του παπανικόλα πους τους ενθάρυνι τσι τους συμβούληβι αρχόνταν παρθένου υλικό π’ πλούτζει τ’ Λισβιακή λουγουτεχνεία τσι λαουγραφία. Δημιούργισι πολλούς τύπους για τ' σάτιρα τ που τους έπιρνι μέσα απ’ τ’ ζουή. 

Αυτός όμως που κλέβ τ’ παράσταση είνι «Η Τινς τ’ Μαμάν» αντιπρουσόπιβι του λαϊκό άνθριπου τ’ χουριού τσι συγκικριμένα τς Αγιάσιου τσι οι αφλουγιές του οι σατιρικές, γραμμένις απ’ του ίδιου του Παπανικόλα στν’ Αγιασιώτικια ντουπιουλαλιά είναι απουλαυστικές τσι ανιπανάλυπτις. 

Παρακάτου δείτι ένα δίγμα απ’ του Τιν να διηγήτι του πρόβλημα π' ειχι σ’ γέννησ τ’ γιου τ. Απου απόκουμα τ' Τριβόλου του Γινάρ του 1932.