3/2/14

- Απουκλιστική συνέντηφξ μι του Δήμαρχου τς Λέσβου.


Συνάδελφους απού ηφημερίδα τς Αθήνας μας έστλι μαγνητουφωνημέν συνέντευξ π’ πήραν στου Πλωμάρ απ’ του Δήμαρχου Λέσβου τσι μας παρακάλεσι να τ μιταφράσουμι, γιατί όπους μας είπι κατά λέξ δεν κατάλαβι τίποτα λόγου τς Πλωμαρίτκιας προυφουράς του Δημάρχου.

Ημείς κατόπιν αδείας του τσι μέχρι να γίν η μιτάφρασ δημοσιεύουμι κατά απουκλειστικότητα γκ συνέντηφξ αυτούσια όπους είνι για τς Μυτιληνιούς.Η Συνάντης έγινι μι τουν Δήμαρχου στις 7/8/2023 έντικα χρόνια  μιτά τς τιράστιες πλημμύρες π' γίναν στα χουριά τς Μυτιλήνς απ’ γκ’ καταρρακτώδη βρουχόπτους. 

Ήθιλι η δημουσιουγράφους να τ’ παρ  μια συνέντηφξ μι σχέσ τν απουκατάστασ τουν ζημιών. Τουν ήβρι στου καφινέ τ’ Γκουτζαμάν, σ’ πλατεία τ' Πλουμαριού, μι συγχουριανούς τσ’ έπνι ρατσί. Τς καλουσόρσι ηγκαρδίους τσι προυσφέρθτσι να τσιράσ τσ’ ένα πινταρέλ. 

Απουλαύστι του παρακάτου διάλουγου.

Εφημερίδα: O κύριος Βουνάτσος;

Δήμαρχος Λέσβου: Καλώς τα τα πιδιά, απού που είστι ησείς τσι κι μι θέλιτι πας σ’ μισμιριού, ντάλα καλουτσαίρ;

ΕΦ: Από μία εφημερίδα της Αθήνας που ασχολείται με τα προβλήματα της επαρχίας και γενικά της υπαίθρου.

ΔΛ: Καθίστι α σας τσιράσου ένα πινταρέλ ρατσί α πάν τα φαρμάτσια κάτου.

ΕΦ: Κύριε Δήμαρχε επισκέφθηκα  τα πλημμυρισμένα χωριά της Μυτιληνης και διαπίστωσα ότι παρ' όλο που περάσανε έντεκα χρόνια τα παράπονα των κατοίκων ήταν τα ίδια με τότε, έχοντας φυσικά δίκιο αφού δεν έγινε καμιά αποκατάσταση των ζημιών.

Δ.Λ: Τσι κι του λέγς σι μένα;  Ηγώ ήμι η φτισιάρς;

ΕΦ: Mα εσείς ήσασταν ο Δήμαρχος και γι’ αυτό απευθυνόμαστε σε σας, έξαλλου όλοι μας είπαν ότι γυρίζατε στα χωριά και δίνατε υποσχέσεις αποκατάστασης των ζημιών.

ΔΛ: Άκσι να σ' πω, αφού τσι σι μένα τάζαν λιφτά τα υπουργεία, έταζα τσι γω κι θέλατι να κάνου; 

ΕΦ: Μα δεν έπρεπε πρώτα να σιγουρευτείτε ότι θα σας δοθούν τα λεφτά και μετά να τάζετε στον κόσμο γιατί έτσι βρεθήκατε εκτεθειμένος;

ΔΛ: Κι ήθιλις να κάνου, αφού μι ρουτούσαν ουλ πότι θα φτιαχθούν οι ζημιές, ηγώ κι να πω οτ’ εν’ υπάρχ φράγκου, θα μι παίρναν μι τς ντουμάτις

ΕΦ: Δηλαδή τους λέγατε ψέματα;

ΔΛ: Ρε ε χαβαδίζς, άχυρου έχς σκι γκλάβας, γιουρούικ’ κου είνι του τσιφάλς; Οκ μ΄ λέγαν, ήλιγα, ψέματα μ'  λέγαν ψέματα ήλιγα.

ΕΦ: Ναι αλλά ο κόσμος σας εμπιστεύθηκε και σας είδε τότε στις εκλογές σαν σωτήρα όλης της Λέσβου αλλά τον απογοητεύσατε.

ΔΛ:  Έδγιου η Ξτός κατέβτσι τσι του σταυρώσαν, ημένα ετσ θα μ΄αφήναν, αχάριστα μλάρια είνι ου κόσμους

ΕΦ: Ναι αλλά σαν Δήμαρχος δεν έπρεπε να πιέσετε τα αρμόδια υπουργεία;

ΔΛ: Κάθι μέρα τς κούντουμ, τα σκώκια μ ήβγαλα, σκ' Ηλλάδα γίνιτι τς πουτάνας, απόμνι κίπουτα να δώσουν στου κόσμου για να δόσουν τσι σ' Λέσβου, αφού τα μασήσαν ούλα.

ΕΦ: Ο κόσμος δεν τα πιστεύει αυτά και σας προσάπτει ανικανότητα.

ΔΛ: Παράκσιμι ήσυχου τσι μι ζαλίζς του γδιμ, ήρτατι απ’ τς Αθήνις απ' αυκή κ' φημιρίδα, ε θμούμι τσι τ' όνουμά τς, να μ' του παίξτι έξυπν, δημουσιουγράφ τς πείνας.

ΕΦ: Μα εμείς μεταφέραμε τα λόγια και τα παράπονα του κόσμου όπως μας τα είπαν.

ΔΛ: Άντ απ' έδγιου ρε, βλέπς κ' καγκήλα, θα σπάσου κ' γαλιάς, παλιού κουπρίκ, ούστ ρε

ΕΦ: Μα κ. Δήμαρχε τι τρόπος είναι αυτός ούτε χωριάτης δε φέρεται έτσι.

ΔΛ: Έδιετς είμι ηγώ τσι σ' όποιουν ε ν' αρέσου ας μη μι ξαναψηφίσ. Δρόμου απ' έδιου, κάλπδις, έ κάλπδις.