31/1/14

- Πουλιτικές τσι οικουνουμίης

ΣΟΥΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 
Εχς δυό αρνέλια πρεπ να δώις ένα στουν γείτουνας. Πανίτι ησείς σ' ένα σουσισιαλιστή να σας δωσ του δεύτιρου αρνέλ τσι λάτι μιτά α μ' πείτι τι χαρές έκανι.

ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 
Εχς ένα κουπάδ προυβατίνις στου παίρνουν του κάνουν θκό ντουν τσι σ’ δίνουν γάλα μι του διλτίου. Τα στιλέχ τς κυβέρνησ όμους τσι ολ π' είνι στου σνάφ πίνειν όσου θέλειν αλλά λέγειν ότι του μοιράζειν στα ίσια σ' ούλου του λαό.


ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Εχς ε΄να κουπάδ προυβατίνις στου παίρνειν μι του ζορ τσι μιτά σ' πλιουν λίγου γάλα. Αυτό όμους θα γίν άμα είσι τυχιρός τσι γλυτώισς τ' φυλακή τσ' ε σι κατηγουρήσειν άδκα ότι αντιστάστσις για να μη στου πάρειν.

ΝΑΖΙΣΜΟΣ
Εχς ε΄να κουπάδ προυβατίνις στου παίρνειν μι του ζορ. Ανακαλύπτειν οτ δεν τα χς μαρκαρσμένα μι τουν αγκυλουτό σταυρό τσι σι κατηγουρούν για ησχάτ προυδουσία. Σι ουδηγούν μιτά στου ηκτιλιστικό απόσμασμα τσι σι καθαρίζειν στου άψι σβίσει. Ε ν' εχ έδιου πουλά τσι λίγα.

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Εχς δυό προυβατίνις πλις τη μια, μι τσείνα τα λιφτά αγουράζς ένα σγούρ, τα βαζς τσι λαζόντι τσι ετσ πουλαπαλασιάζιτι του κουπάδ, αφου γίν μιγάλου του πλεις. Παίγς τς παράδις στου χρηματιστήριου τσι κουνουμάς. Αγουράζ μιτά πέντι σπίτια τσι παιρνς τα νοίκια, κάθισι στου καφινέ πια τσι απολαβάνς τς κοπς τσι ετσ ε ξαναδλεύς.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΚΣΑ ΟΙΚΟΥΝΟΥΜΙΑ 
Εχς δυό πρτουβατίνις πλις τη μια τσι στ' ν' αλ τς δίνς αναβουλικά για να παράγ γάλα για τέρσις. Μιτά φουνάζς του κτηνίατρους τσι τουν ρουτάς τι είχι η γ' άτιμ τσι ψώφσι.

ΓΙΡΜΑΝΚΗ ΟΙΚΟΥΝΟΥΜΙΑ
Εν εχς προυβατίνις αλλά δανίζ στς αλ λιφτά για να αγουράσειν τσι μιτά αρμέγ τς προυβατίνις τσείνουν π΄δάνσκείκαν τσι συ εχς μπόλκου γάλα. Τώρα άμα σι ρουτισειν που τα 'βρεις τα λιφτά τσι δανίζς πές τς ότ είνι απου αυτά π' σ' χάρσι η Αμιρική τσι αυτά π' κράκσεις τσι εν απουζιμίουσις τν' Ηλλάδα.

ΗΛΛΙΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΝΟΥΜΙΑ
Εν εχς λιφτά αλλά δανίζισι τσ’ αγουράζς ένα κουπάδ γιλάδις. Τς αρμέγς αλλά λόγου τσαπατσουλιάς χύνιτι μπόλκου γάλα στου άρμιγμα. Μέχρι να συγκιντρουθεί ούλου χάνς τσ’ απ' του κλέψμου του μσό σ' διαδρουμή. Άλλου χύνιτι σ' μιταφουρά τσι όσου πιρσέψ του πλεις για να πληρώις τς τοτς. Μιτά εισάγς γάλα για να πιείς πληρώνουντάς του για χρυσό τσι στου τέλους ανακαλύπτς οτ είνι απού τριλές αγιλάδις.