25/1/14

Σι ηπίσημου γεύμα - Σαβουάρ βιβρ τ' Μυτιληνιού.


1. Όταν κατά τν ηπίσκιψί σας, σας γνουρίσειν κάποιουν π' ε ξέριτι τουν χιριτάτι σφίγκουντας του χέρι τ δυνατά τσι ταυτόχρουνα μι του άλλου χερ τ' κατιβάζτι μια πας σ' κατίνα. Άμα σας φανεί συμπαθητικός τζμπάτι τσι λίγου του μάγλουτ, έτς θα σας πιράσειν φιλικό τσι άνιτου τσι οχ κουμπλιξικό.

2. Όταν καθίστι στου τραπέζ του πηρούν ή του χλάρ του πιάνιτι μ' όποιου χερ θέλτι, συγκικριμένα μι του ζιρβό αν είστι ζιρβός τσι μι του διξί αν είστι διξιός, τσ' αυτό για να βουλέβιστι καλλίτιρα όταν τρώτι τσι ετσ ε θα κάνιτι καμιά ζημιά τσι τα σπάστι ούλα.


3. Στου τραπέζ πρέπ να μλάτι πουλύ δυνατά, ειδικά αν είνι απ' αυτά τα μακρυγιά, για να μην νουμίζειν οτ' λέτι κρυφά μι τουν διπλανό σας ή ότ’ σχουλιάζιτι κάποιουν.

4. Γκ' πιτσέτα κ' στιριόνιτι στα κουμπιά τ' πκάμσου σας, πάνου πάνου στου λιμό σας για να μην υπάρχ πιθανότητα να ξιφίγ η σάλτσα τσι λιρουθούτι μπρουστά σας. Είνι κρίμα να του βλέπειν αυτό ουλ στου τραπέζ τσι να γιλούν απού πίσου μας.

5. Τα πουλλά μαχαίρια τσι τα πιρούνια είνι μπέρδιμα άμα δεν ξέριτι πιο να χρησιμουποιήστι για να μην γίνιτι ριζίλ παραμιρίστι τα, βγάλτι του κλαδιφτιρέλ π' έχιτι πάντα σ' τσεπ σας, κόψτι ένα παρτσαδέλ ψουμέλ, τσιγκίστι του πάνου τσι φκίξτι του μέσα στ' σαλάτα για να του φχαριστιθείτι.

6. Του πουκήρ του πιάνιτι πάντα πάνου απ' τα χείλια για σιγουριά μη μας γλυστρίς τσι σπάς τσι γιμίσ του τραπέζ γυαλιά.

7. Πάντα πρέπ να τρώτι μη του στόμα ανοιχτό τσι να του ανοιγουκλίνιτι μασώντας δυνατά τσι γρήγουρα, για να μην υπάρχ κύνδινους να πνιγίτι τσι να σας τρέχουν σ' γιατροί μι απουτέλεσμα να χαλάς η βραδιά ηξιτία σας.

8. Ειπιδή στα τραπέζια όποιους προυλαβέν τρών φροντίστι να παίρνιτι πάντα πρωτ τσι μιγάλ πουσότητα ψάχνοντας ηπίμουνα τα καλλύτιρα κουματέλια για να μη φύγιτι πνασμέν, αφού άμα δεν πάριτι ησείς του καλό κουμματέλ θα του πάρ κάποιους άλλους. Υπάρχ τσ' άλλους τρόπους δουκιμασμένους, παίρνιτι πρώτα στου πιάτου σας όσου πιρισσότιρου μπουρείτι γιμίζουντάς του τσάκ απάνου τσι μιτά τρώτι απ του κοινό πιάτου όσου θέλιτι. Ετς τσι δε θα σας πιάσειν κουρόϊδου τσί απόθιμα θα 'χιτι .

9. Άμα έχ σούπα τσι είνι καυκή, φσίξτι δυνατά να κρυώς τσι ρουφίξτι απότουμα τσι δυνατά για να μην σας ξιφίγ απ’ του κουτάλ τσι πες πάνου στου τραπέζ τσι λιρώστι του τραπιζουμάγκλου.

10. Όταν πιρσέψ σάλτσα στου πιάτου σας είνι αγένεια να κ' αφήστι, πιάστι λιγ ψύχα μι του χέρ σας τσι κάντι λαμπίκου του πιάτου, θα του ηκτιμής διόντους η νοικουκυρά.

11. Του ρέψιου είνι τη Θιού τσι ηπιβάλιτι γιατί δίχν ότι φχαριστιθήκατι του φαγί, γι' αυτό αφιθίτι ηλεύθιρα σ' μαγεία τ τσι μι κρατιέστι άλλου υπουφέροντας.

12 .Όταν σας πιάσ χέσμου πάνου στου τραπέζ είνι αγένεια να σκουθίτι, αν όμους δεν μπορείτι να κρατθήτι άλλου πατίστι μια κλανιά όσου μπουρείτι πιο δυνατή για να καταλάβειν ούλ ότι βρίστσιστι σι κατάστασ ηκτάκτου ανάγκης, θα δείξειν κατανόησ κι ετς ε θα γίνιτι ριζίλ αφου θα χαρούν τσ' όλας π' φεύγιτι απ' του τραπέζ. 

                                                                           Η ζαμπούνς