27/1/14

- Ήπιαν τ’ αμίλτου νιρό οι Μυτιληνιοί
Βρε καράβια τσι αγιρόπλανα ε ν’ έχουμι, πανάκριβα είνι τα εισιτήρια , διακουπές στα ρεύματα συνέχεια, πρόβλημα μι τα νιρά, μι του νουσουκουμείου, 

Προβλήματα μι του δήμου τέρας, τίπουτα ε λειτουργει κανές όμους ε φουνάζ, κανές ε ξισκώνιτι τσ ουλ ε βγάζειν μλιά. 

Κάτσα του σκέφκα τσι ήβρα τν ητία. 


Είνι τ’ «Αμίλτου Νιρό». Τ’ Αμίλτου Νιρό εινι του αγίασμα απ’ τ’ Παναγία Φανιρουμέν στν αγουρά. 

Είνι έθιμου τς προυτουχρουνιάς, του παίρνουμι μι ένα κμάρ τσι χουρις να μλούμι του πάμι μέχρι του σπιτ για να του ραντίσουμι σ’ τέσσιρς γουνιές τσι να μας φέρ τυχ.

Καταλάβατι τώρα γιατί κανές ε φουνάζ τσι ε ξισκώνιτι. Τ΄αμίλτου νιρό λέτι να φτέβ;