2/1/14

- Η ντουπιουλαλιά μας.

Ήμείς οι Μυτιληνιοί είμαστι αλ ράτσα διαφουριτικοί απ' ούλου του κόσμου. Χουρατατζήδις πειραχτήρια, πθήτις, στου αίμα μας η φασαρία αλλα τσι πουλύ φιλότιμ. 

Ένα στοιχείο π' δείχν οτ 'οντους είμαστι αλ ράτσα είνι η γλώσσα μας, πουλύ δύσκουλ, γλουσσουδέτς σουστός. Λόγου αυτού λέν ότι οι Μυτιληνιοί μπουρούν να μλήξουν όυλις τς γλώσσις τ' κόσμ.
Κόβουμι τς λέξεις στν αρχή σ' μές, στου τέλους. Άλλις φουρές βάζουμι άλλου γράμμα άσχιτου μπρουστά, π.χ. αχειλώνα κ.λ.π. 

Απλοποιούμι τς μεγάλις εκφράσεις μ'  ένα μόνου γράμμα. Δείτι πως μπουρεί να πει ένας Μυτιληνιός μια φράσ 8  λέξεων με ένα μόνο γράμμα! Οχ παίζουμι.
ΝΕ.Κ: Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα, μπορείτε να το επαναλάβετε; = ε;  (στα Μυτιληνιά)

Η γώσσα μας πά ρουδάν, του διαπιστώντι τσ' απ' τσι γναίτσι σας, τσι τ' στριφουγυρίζουμι σαν του φίδ. Οτ θέλιτι μπουρούμι α του πούμι.

Ακούστι τα φαρσί Κινιζικουμυτιληνιά τσι πως ρουτούν οι Μυτιληνιοί όταν παίζειν χαρτιά:
- Τς εχ τς ας; (τους έχει τους άσσους;)
- Τς εχ τσ' ε τσ' εχ (τους έχει και δεν τους έχει)

Ακούστι τσι φαρσί Γιρμανικουμυτιληνιά μιας γναίκας τσι πως τα λέει σ' παρέα τζ όταν τους προυτρέπ να μπουν σ' θάλασσα: 
- Χανς, χανς Γιαν τσι συ Μπαν, ρχα είνι μπίτι, καθιόλ μπούζ (χάνεις, χάνεις Γιάννη και συ Παναγιώτη ρηχά ειναι μπείτε, καθόλου παγωμένο)