8/1/14

- Δραματική αύξησ τ' πλυθησμού τς Μυτιλήνς.

Απίστηφτου! Αυξήθκι η πληθυσμός τς Λέσβου κατά 36.000 απού τ' τιληφταία απουγραφή του 2011.

Τι διάλου τόσου αβτζήδοις είμαστι θα αναρουτθεί κάποιους, πως απού 85.000 τώρα ποια να είμαστι 121.000! Τα πράγματα όμους εν είνι έδιετς. Δείτι πως είνι.


Η απουγραφή του 2011 είχι 85.000  ακούμι ότι αρχόντι τσι πιάνειν κάθι μέρα πηνήντα μιτανάστις πιρίπου. 

Άρα έχουμι τρακόσις ηξήντα μέρις του χρόνου ηπί δυό χρόνια μας κάνειν ηφτακόσις ήκουσ μέρις, ηπί πινήντα μιτανάστις =  36.000 + 85.000 = 121.000.

Σι λίγου τσι μέρα μι τ' μέρα θα ν' έρτειν τσ' αλλ,  γη παλιοί θα γινήσειν τσι όπους πάμι θα ξιπιράσουμι τ’ Κρηγκ.