8/1/14

- Η γ' ερμ Ηρμού

Μιγάλου μπάχαλου στν’ Ηρμού, οτ θέλ καν η καθένας,  γλάστρις, τραπιζέλια, κασέλια μι φρούτα, αμανίτις, χουρτάρια οτ θέλς θα βρεις.


Δώσαν τόσα λιφτά για του φτιάξμου τσι στου τέλους θα γκ' κάνουν σα γκ' μουρ ντουν.Τι θέλειν τσι πιρνούν φουρτηγά όταν είνι η αγουρά κλειστή ε καταλαβαίνειν ότι χαλά του πλακώστρουτου απ' του βάρους, τι θέλειν τα αυτουκίνητα παρκαρσμένα διξιά τσι αριστιρα πας του πιζουδρόμιου θα του σπάσειν ούλου. 

Αλήθεια οι μπάρις π' κάνα π' ε σ' αφήνειν να πιράις μι τα' αυτουκίνητου ε λειτουργούν, γιατί ε τς ανιβάζειν;Τόσ παράδις δώκαν για να τς φτιάξειν, έ τσι λπούντι;