30/1/14

- Ανέκδουτου - Μο τρεις φουρές


Ένας καθώς πιθαίν ρουτά τνη γναίκα τ:

- Τώρα π’ πιθαίνω θέλου να μάθου. Μ’ έχς απατήσ πουτέ;

- Αντρούλη μ, μόνου 3 φουρές αλλά πάντα για του
καλό σ!

- Για του καλό μ; Δηλαδή;- Ε, να. Θμάσι τότι που ήθελις να πιάσς δλειά σ’ τράπιζα τσι ε σι ήθιλι η προυϊστάμινους; Ε, δεν σε πήραν τελικά;

- Γνικούλα μ, έκανις αυτό του πράγμα για μένα; Τσι η δεύτιρ;

- Ε,να. Θμάσι τότι π’ δε σ’ δίναν προυαγουγή; Ε, ε τ’ πήρις τιλικά;

- Γνικούλα μ, είμι κατασυγκινημένους! Τσι η τριτ;

- Ε, να. Θμάσαι τότι π’ κατέβινις για δήμαρχος τσι σ’ λείπαν 2000 ψήφ; Εεε, ε βγήκις τιλικά;