21/1/14

- Βαπόρ ηδώ, καΐτς ηκεί, πουν του βαρκέλ;

Αχ καημέν Μυτιλήν. Τι έχουμι να πάθουμι ακόμα, η γι' αρχή έγινι μι τα βαπόρια π' τα κόψαν μιτά θα ν' ερκ τσι του ηλικτρικό τσι μιτά του πιτρέλιου.


Δε φτάν π'εν εχ καράβια αλλά αφουρμή ε βρίσκουν να μας ταλιπουρούν τσιόλας, όπους στου πλοίου Αριάδν που κράτσει τσ' αθρώπ 3 μέρις μη αφουρμή τ' κακουτσιρία για να τιριάξ τα δρουμουλόγια τσι μάλλουν για να μην ξουδέψ παραπάνου πιτρέλιου.


Φουνάζαν οι γ' αθρώπ αλλά τς γράφαν απ' του πλοίου κανουνικά τσι αναγκαστήκαν τσι μαζέψαν υπουγραφές τσι κάναν καταγγελία. Στι κφού γκ' πόρτα όσου θέλς βρόντα, άντι να βρεις του δίτσιου σ.

Μια ζουή ταλιπουρούμαστι, παλιά μας βρίζαν τσι τα καράβια π' βάζαν ήταν «πολυτιλείας».Τώρα τς παρακαλούμι τσιόλας. Άσι που τώρα τιληφταία ούλου τσι κάποιου θα χαλάς, τι διάουλου σαράβαλα μας βάζειν;

Οι αρμόδιοι ε καταλαβαίνουν πόσα χαν του νησί μας απ' κατσή τσι ακριβή συγκοινουνία, ξέρτι ποσ θέλειν να 'ρτειν για διακουπές τσι ε ντου κάνειν για φκή τς λόγ.

Κανείς ε νοιάζιτι, τώρα όμους θα δείτι υπουσχέσεις σ' τς ηκλουγές, χίλια βαπόρια τσι αγιρουπλάνα θα φέρειμ στου μπιτς φυτίλ μέχρι να τς ψηφίσουμι.

Είμαστι ρε του τρίτου νησί, που μι συνδιασμό μι τα Χίωτις έχουμι μπόλκου κόσμου γιατί μας πιτάτι έδιετς;

Κνιθίτι αρμόδιοι κανές ε θα πατίσ του καλουτσαίρ τσι θα ψάχνουμι του φταίχκ.

Πάρτι τς κασμάδις ουλ οι Μυτιλινιοί τσι κατίβητι στου λιμάν, ξισκουθείτι τι καθούστι χουρίς αγώνα κατακτήσεις γιοκ.