10/1/14

- Ζιλατνένια προκυμαία

Τι κακό ηπικρατεί σ' προυκυμαία τς Μυτιλήνς τσι του ουριότιρου λιμάν στου Ηγαίου του κάναν να φένιτι γυφταριό. Δέντρα κόβειν απ' τ' προυκιμαία στου βουμό τς ανάπλασ, οι καταστηματάρχιδις συμπληρώνειν του καρέ αφού βάζειν ουμπρέλις τσι πιάνειν του πιζουδρόμιου μι τραπιζουκαθίσματα.


Πρεπ να είσι ουριβάτς για να καταφέρς να πιράσ απ' του πιζουδρόμιου αφού αφήνειν ένα δρουμέλ π' ούτι καρότσ μι μουρό έ μπουρεί να πιράς.
Ε μ του άλλου π' κλείνειν του πιζουδρόμιου μι ζιλατίνις πλαστικές για να μην κρυώνειν οι πιλάτις (βλέπιτι τσι του μπουρί π’ ηξέχ απού μια σόμπα) μι απουτέλισμα να χώνιτι η παραδουσιακή άπουψ τουν κτηρίουν.
Τόσου όμορφου λιμάν του κάναν πλαστικουποιημένου.
Δύσκουλου είνι να βγάλειν ένα σχέδιου μιρακλίδκου τσι παραδουσιακό όπως τιριάζ σ' Μυτιληνήν.
Κάπουτι μλούσαν για ουμιόμουρφ ανάπλασ τς προυκυμαίας, μάλλουν κάναν πλάκα.