2/1/14

- Ήρτι του Τζλουχτίρ.


Θ' αναρουτιέστι λοιπόν τι θελ τούτου του μπλουκέλ τσι ξιπρόβαλι του 2014 μέσ τ’ πιρίουδου τς μιγάλς κρισς που πιρνά η γ’ Ηλλάδα. 
Θα σας απαντήσου αμέσους. Κάθι μέρα σκώνουμι μι πρισμένου του στουμάχ απ’ του άγχους τσ’ έχου να γιλάσου μήνες. Του ίδιου πστέβου να συμβαίν τσι σι σας.Απ’ του 2008 τραβούμι τουν έρμου μας, απού τότι αρχίνσι η κρις τσι δε λέει να τιλειώσ, λέτι να κρατής 7 χρόνιας;
Η κόσμους χάσει του μπούσλα τ, άλλους γκ’ κουπανά στου ηξουτιρικό, άλλους αυτουκτουνεί, άλλους πνα, σ’ αλλουν παίρνειν μι του ετσ θέλου τα λιφτά απ’ τ’ τράπεζα γιατί χρουστά στου δημόσιου, τσ’ άλλους χαν του σπίτι τ γιατί χρουστά 700€ μόνου. 

Τσι πάνου σ΄ούλα κόβειν τσ’ συντάξεις, βάζειν χαράτσια πάνου στου ρεύμα. Φάρμακα ε΄μπουρείς να παρς τσι για να κλεισ ραντιβού στου γιατρό σ’ λέγουν σι κανέ χρόνου. 

Τα έργα ούλα σταματήσαν, λιφτά ε δίνειν σ’ Δημ, πουλιτιστικές δραστιριότητις γιοκ λόγου πιρικουπών. Γ’ Ηλλάδα καταρέει. 

Αυτή είνι η κατάστας σήμιρα, πήγαμι 100 χρόνια πίσου υπουφέρουμι τσι καθούμαστι σα γκ’ κότα στου πικνό τσι μας βατέβειν. Ος πότι όμους, κάπουτι θα κριπάρουμι τσι θα γίν χαμός. Αντί να δούμι που θα καταλήξ η κατάστασ.

Μας λειπ του γέλιου αφού μας καταντήσαν να έχουμι τς μούρις μας κριμασμένις. Σκέφτκα λοιπόν ένα τρόπου να ξιφίγου τσι παράλληλα να κάνου τσι σας να γιλάσιτι λίγου.

Έδγιου θα σατιρίζουμι αυτά π’ γινότι πάνου στου νησί μας μι θκάμας χουρατά.


Άμα θέλτι μπουρείτι να μας στέλνιτι σατιρικά τραγδέλια, φωτουγραφίης, σκίτσα, ιστουρίης, ηφτράπελα, έθιμα, παραδουσιακές συνταγές, παραμυθια τσ’ Λέσβου, παροιμίης τσι νιώσματα.

Αρκεί τα χουρατά σας να είνι έξυπνα τσι σι ντουπιουλαλιά για να δημουσιηφτούν. Γιατί μ’ αυτόν του τρόπου αναδεικνύιτι τσι ου λαουγραφικός χαρακτήρας στου Τζλουχτίρ.

Οτ’ σας ηνουχλεί καταγγείλτι του για να 'χουμι τσι καμιά απουκλειστικότητα. Δικτές οι προυτάσεις τσι οι ιδέες σας για βιλτίουσ. Συνιργαστείτι μαζί μας, μόνμα αν θέλτι ή πιριστασιακά.


Του ήφους τς γραφής θα είνι απλό τσι λαϊκό σα μπ' μλουν στα χουριά μας τσι σ' καφινέδις οι απλοί Μυτιληνιοί μι τα πιράγματα τσι τν' ουμοί αλήθεια.


Διαβάστι τα χουρατά μας τσι ξιχαστίτι κουμάτ. Καλή χρουνιά τσι καλή διασκέδας τσ’ υπουμουνή.