22/1/14

Η Τουρισμός στου Πλουμάρ - Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ. No1
Για να καταλαβαίντι τς ιστουρίης π' σας λέγου ηγώ του Ξτουφέλ απ' του Πλουμάρ πρεπ να πιάστι να τς διαβάστι κατα σειρα απ΄γκ' πιο παλιά ημερουμηνία γιακί μιρικές ιστουρίης συσχιτίζουντι μιταξύ τους.
Αρχινίστι απ' του Νο1 μι γκ' πιο παλιά ημιρουμινία.

Θα τς βρείτι ούλις συγκιντρουμένις στου Άρθρα ανα θέμα μι ηπικιφαλίδα: Τ' Ξτουφέλ ιστουρίης απ' του Πλουμάρ.


Πανέμουρφις ήταν η χρουνιές μιτά του ουγδουνταδυό
που νιώσαμι του Τουρισμό τσι μεις στου Πουταμό(1)

Πλακώσαν σα τσιρκόνια (2) κακ όμουρφις γνυκάρις
μι γαλανά ματέλια τσι μακριές πουδάρις.

Τσιτσίδ γυρίζουν τσι γιλούν καθόλ πια ε ντριπρόντι
κάθι βδουμάδα τσ' άλλου γκρούπ, συνέχεια αρχόντι.

Μες στου τσαρσί πιά ε βλέπς κουφίνις τσι γαϊδούρια
τα μάκια σ ξικουράζουντι να βλέπουν μιλανούρια.

Όσ τώρα που πουτέ εν είχαν δει γυμνή κι γναίκα,
ξιχαρμανιάσαν τσ έπιασαν ούλι τους μια μπιμπέκα.

Πλαλιούν πισ απ΄ τς τουρίστιργις σα τα μικρά κταβέλια
καμιά απ' έφτις ε ξιφεύγ γριγιές, μισιές, κουρτσέλια.

Αφού οι θτσές μας θέλανι ουλ μέρα παρακάλια
τώρα του μάθαν πους τσ΄ αλλού γινόντι πουρτουκάλια.

Μ' είπαν στου Άγιου Σίδουρου πους εχ καλά φυντάνια
γυμνές αρχόντι σκ' αμμουδιά τσι κάνουν ούλου μπάνια.


Γι' αυτό τσι  γω σαν πρόφασ θ' αρχίσου να κουλμπώ
ντουγρού τραβώ στου Παξμαδέλ (3) να πάρου Μπανηρό.

Καθώς προυβάρζα του μαγιό μι κιάλαρι η Γιάνς
π' ήρτι να παρ ένα τρικό, - Ξτόφα μου λέει κι κάνς;

Κουτσίνσα, ντράπκα τά 'χασα μα σκέφκα κι να τ' πω
- Γιατρός μ' έσκλι απλουγήθκα γιακί άλλου ε μπουρώ.

- Έχου κ' μέση μ που πουνεί τσι μ' είπι πους του μπάνιου
κάνει καλό στουν άρρουστου τσ αν κάνου γώ θα γιάνου.

Εν είδα να μη πίστιψι μα γώ κάθουμ στα κάρνα
βιασκός σα μπ'  ημ ε πρόσιξα τα πήρα ούλα σβάρνα.

Φτάνου ηπιτέλους σκ' αμμουδια τσι κάτου απ τς ουμπρέλλες
βλέπου να κάθουντι ξανθές πανέμουρφις κουπέλες.

Βγάζου πκαμσέλ τσι παλτιλόν ντέντουσα τσι γκί τζλάρα
τσ' απ' όλους ιμ η ποιό χασές (4), σα γκ μύγα μες του γάλα

Βρατσιά εν έχουν σα τς Μαργέλς (5), μο 'να μικρό παρτσάδ
φουρούν με στα μηριά τους τσι τς βλέπου σα γκαβάδ.

Τηρώ κουρτσέλια ουλόγυμνα τσι μ' έγινι μπαρούτ
τώρα π' εν έχου του κουτάλ, γίντσι η θάλασσα γιαούρτ.

Κάτσι κουντά μ τσ' ένα ζιβγάρ τσ' αρχίσνι φτο τσι φλιοντ
καθόλ δεν είχι συχασμό, συνέχεια αρχιόντ

Μστάρια απου δώ αχνοί (6) απού τσει, ανάβου τσι κουτσνίζου,
τα μάκια μ πιταχκίκανι τσ' αρχίνσα γω να θμίζου.

Χαμένα τα 'χα εν ήξηρα που να προυτουλουγιάξου
ακόμα λίγου αν έμεινα του ξιρα πους θα λσιάξου.

Πλαλιώ στου σπικ ιμ στου Μαργέλ, να βγάλου ούλου μ τ' άχκ(7)
αμέσους τς λύνου γκ’ βρακουζών τσι τς ρίχνου ένα μπιρτάκ(8). 

1 = Παλιά ονομασία του Πλωμαρίου
2 = Πουλιά που πετούν κοπάδια
3 = Πρώην ονομασία κατάστηματος με ρούχα
4 = Πολύ λευκός
5 = Μαργέλ (Μαρία) η γυναίκα του Ξτουφέλ
6 = μτφ. το τρίχωμα του αιδοίου
7 = άχτι
8 = μτφ. το πήδημα