27/1/14

- Ανέκδουτου - Η γριγιά τσι η νιαρός - Ανέκδουτου


Του Στρατέλ, ένας ουραίος νιαρός αφού τέλειουσι του πανεπιστήμιου, ε μπόργει να 'βρ δλειά. Εν είχ καθιόλ παράδις, ούτε για του νοίκ. 


Τ’ ήρθι, λοιπόν, μια ιδέα! Έγραψι όξου απ’ τ’ πόρτα τ’ σπιτιού μι μιγάλα γράμματα:

«Στου κρεβάτ: 100 €, Στου καναπέ: 50 €, Στου πάτουμα: 25 €»

Μια χήρα λίγου γριγιούλα, πιρνώντας όξου απ’ τ’ πόρτα τ, σταμάτ’σι τσι διάβασι τν αγγιλία.

Γύρσι γρήγουρα στου σπίτι τζ μάζιψι ούλες τς οικονομίης τζ τσι γρήγουρα παγέν πίσου στου σπίτ τ’ νιαρού.

Όταν έφτασι στου σπίτ τ έδουσι ούλ τς παράδις στου νιαρό. Βλέποντάς την φτός ησθάνθκι αμήχανα στν αρχή, αλλά πάντους μέτρησι τς παράδις: 100 ηυρώ! 

 Φίλσι τ’ γριγιά τσι τ’ ρώτ’σι: - Στου κριβάτ βέβια...;

Χαμουγελώντας, η γργιά τ’ είπι: Ασ τς μαλακίης 4 φουρές στου πάτουμα.