20/1/14

Του πήδμα, ηθικό δίδαγμα

Εχς σκιφτεί πους πριν του πήδμα η γ’ ένας βουηθά τσι ξεγκύν του άλλουν. 

Μιτά του πήδαμα παρατήρσις οτ η κάθενας ντύνιτι μουναχός ιτ.


 Ηθικο δίδαγμα 

Σ’ παλιουζουή κανείς ε σι βουηθά όταν σ’ έχειν πδήξ 

Αν κάποιους σι βοηθής είνι σίγουρου πους μιτά θα σι πδήξ.