24/1/14

- Η ταλαίπουρους βινζινάς


Πήγα να βάλου βινζίν τς αφού μ’ ηβαλι η βιζινάς μι ρώξει  άμα θέλου απόδειξ. Γιατί μη ρουτάς τ’ λεγ τσι δε τ’φέρνς όπους  είσι υπουχριουμένους. Τσι τι μ΄απαντά μι παράπουνου. Ε θα του πσέψτι.


Τι λές ρε κμπάρι, δίνου απόδειξ  τσι μη βρίζειν, η γ’ ένας μ’ λέει βάλιτ  έϊτσι π’ ξερς,  άλλους να τ’ πας στου Βινιζέλου να τα’ βαλ στου κόλουτ. 

Άλλους μ’ λέγ ε μη παρατάς τσι σύ μι τς απουδείξεις έδγιου εν έχουμι να φάμι ,  άλλους μ’ λέγ  πάρι τ  τσι δώσι τ στου κλέφκ του Στουρνάρα. 

Για να μη τσακώνουμι τσι μι βρίζουν τσιόλας απουφάισα να ρουτώ, ε κάνου καλά; Τι να τ’ απαντήσου ηγώ, κούνσα του τσιφάλιμ τσ’ εφγα. 

Πώς κανταντήσαν του κόσμου μουνουλόγσα, στου τέλους θα φαγουθούμι μιταξύ μας.